Nguồn công suất Laser
Đăng ngày 26-11-2011 Lúc 02:55'- 12085 Lượt xem

Nguồn công suất của bóng Laser dùng cho các loại máy cắt Laser hiện nay
Đây là loại nguồn công suất thực nhất, đảm bảo cho bóng hoạt động tốt và tối ưu năng lượng nhất