Hướng dẫn cài đặt thông số trong phần mềm artcut 2005

chỉnh thông số artcut 2005

chỉnh thông số artcut 2005

Ở bài viết này chỉ hướng dẫn cấu hình trong phần mềm artcut 2005. Để máy cắt decal hoạt động ổn định và nhận được lệnh cắt từ máy tính thì ta cần điều chỉnh những thông số sau khi cài đặt phần mềm artcut.

Điều chỉnh thông số trong phần mềm artcut 2005, nếu bỏ qua bước điều chỉnh này, máy cắt của bạn có thể sẽ không nhận được lệnh cắt khi phát lệnh từ máy tính.
Cách điều chỉnh như sau:
Chọn biểu tượng Artcut2005 để chạy chương trình.

1

Chọn khổ decal làm việc:

1

Chọn khổ decal làm việc (Width=chiều ngang; Height=chiều dọc)
(Theo hình trên Decal có khổ 6 tấc dài 1,5m)
Chọn Create để tiếp tục.

1

Chọn biểu tượng Cut/plot
Chọn tên máy refine trong mục Manufacturers
Chọn PCUT CTN630 (nếu là máy 6 tấc)

1

Chọn PCUT CTN1200 (nếu là máy 1m2 )
Chú ý: Phải chọn đúng hiệu máy, tên máy nếu sai máy cắt không chính xác và gạch những đường không xác định trên Decal.
Chọn xong nhắp chuột vào nút ADD và Close.
Ra ngoài chọn khổ cắt của máy: Vinyl Size —> 600mm

1

Chọn cổng kết nối với máy tính:
Trong cửa sổ này nhấn vào nút Setup:
Chọn cổng COM 1:

1

Trong thẻ Serial Port Setting chọn Port COM 1.
Sequential Control : chọn XON/XOFF và RTS/CTS.

1

Trong thẻ Ploter Compensation: Chọn Close (khép góc) >= 0.2 mm
Sharp Angle (góc vuông) >= 0.36mm.

Tác giả bài viết: admin